NeGo Norge as

Avtrekk for frisørsalonger

Bleke og fargeprodukter inneholder som regel persulfat som er irriterende for luftveiene. Oksidasjonshårfarger kan inneholde ammoniakk. Vi er Norges største leverandør av sugearmer for frisørsalonger. Vi leverer også blandeskap og punktavsug.

 

Hvilken type avtrekk dere har behov for ser vi på sammen med dere. Vi tar da hensyn til lokalenes nåværende ventilasjon, innredning, produktene dere har i bruk ved de forskjellige arbeidsstasjonene, og «prosess» som blanding av kjemiske produkter og behandling av kundens hår. Dette tilsier at avtrekksventil / punktavsug eller sugearm kan monteres ved behandlingsstoler og avtrekksskap/punktavsug kan monteres ved blandeplass.

 

Alt tilpasset kapasitetsbehovet deres. Vi hjelper deg å sikre et godt og forsvarlig inneklima for kunder og ansatte.

 

Les mer om dette her!